หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 เม.ย. 2565    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง (รายไตรมาส) 34
  8 เม.ย. 2565    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 34
  1 มี.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42
  1 มี.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสระ หมู่ที่ 6 โดยเฉพาะเจาะจง 41
  24 ก.พ. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
  24 ก.พ. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
  24 ก.พ. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
  24 ก.พ. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38
  17 ก.พ. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสระ หมู่ที่ 10 โดยเฉพาะเจาะจง 40
  15 ก.พ. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1361224 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน