หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 เม.ย. 2564    ข้องมูลเชิงสถิตการให้บริการประจำเดือมีนาคม ปีงบประมาณ 2564 74
  11 มี.ค. 2564    ข้องมูลเชิงสถิตการให้บริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2564 74
  10 ก.พ. 2564    ข้องมูลเชิงสถิตการให้บริการประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2564 75
  6 ม.ค. 2564    ข้องมูลเชิงสถิตการให้บริการประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2563 76
  9 ธ.ค. 2563    ข้องมูลเชิงสถิตการให้บริการประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2563 74
  5 พ.ย. 2563    ข้องมูลเชิงสถิตการให้บริการประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2563 76
  6 ต.ค. 2563    ข้องมูลเชิงสถิตการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 80
  10 ต.ค. 2562    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 74
  10 ต.ค. 2561    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 73
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 954792 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน