หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 ก.พ. 2563    ข้อบังคับตำบล-เรื่อง-การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ2541 34
  25 ก.พ. 2563    ข้อบัญญัติ-เรื่อง-การควบคุมอาคาร-พ.ศ-2559 29
  25 ก.พ. 2563    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก-การเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฎิกูลฝอย พ.ศ.2559 27
  25 ก.พ. 2563    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก-การควบคุมการเลี้ยง 18
  25 ก.พ. 2563    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก-เรื่องการกำจัดสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2550 22
  25 ก.พ. 2563    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก-สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2550 21
  25 ก.พ. 2563    ข้อบัญญัติ-อบต.โนนกอก-เรื่อง-การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2559 22
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 420504 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน