หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 มิ.ย. 2565    ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้ออหารเสริม(นม) ของโรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลโนนกอก ภาคเรียนที่ 1/2565 35
  8 ก.พ. 2565    ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นสายลำห้วยลวก หมู่ 6,7,8,10 53
  8 ก.ย. 2564    ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายทางถนนเชื่อมระหว่างบ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 ถึง บ้านสระ หมู่ที่ 10 50
  8 ก.ย. 2564    ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ.73-012 จากสายบ้านนกเจ่า ถึง สายถ้ำพระภูกระแต บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 50
  7 ก.ย. 2564    ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบฝาย มข.2527 ลำห้วยยาง บ้านสระ หมู่ที่ 10 53
  3 ก.ย. 2564    ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73-002 สายบ้านเมืองกลางถึงเทือกเขาภูแลนคา บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 31
  18 ส.ค. 2564    ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73-031 ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเชื่อมระหว่างอ่างเก็บน้ำโสกเดือนห้า ห้วยหวาย บ้านสระ หมู่ที่ 10 28
  30 มิ.ย. 2564    กำหนดราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลโนนกอก ภาคเรียนที่1/2564 171
  13 มี.ค. 2564    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ73-003 สายบ้านสระ หมู่ที่ 6,7,8,10 ถึงบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนกอก 181
  22 ธ.ค. 2563    ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 ถึงเทือกเขาภูแลนคา รหัสสายทาง ชย.ถ. 73-002 31

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1361165 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน