หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 มิ.ย. 2564    กำหนดราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลโนนกอก ภาคเรียนที่1/2564 29
  13 มี.ค. 2564    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ73-003 สายบ้านสระ หมู่ที่ 6,7,8,10 ถึงบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนกอก 32
  23 ก.ค. 2563    ตารางวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแคบ 34
  23 ก.ค. 2563    ตารางวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแคบ 28
  29 พ.ค. 2563    ราคากลางขุดลอกลำห้วยหามแห บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 3 30
  29 พ.ค. 2563    ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ำลำห้วยยาง หมู่ 10 18
  29 พ.ค. 2563    ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ำลำห้วยยาง หมู่ 10 19
  29 พ.ค. 2563    ตารางแสดงงบประมาณโครงการก่อสร้างฝายลำห้วยยาง หมู่ที่ 10 20
  25 ก.พ. 2563    ตารางแสดงเงินงบประมาณจัดสรรโครงการขุดลอกลำห้วยหามแห บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 3 19
  24 ก.พ. 2563    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างฝายเก็บน้ำลำห้วยหามแห บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 22

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 954767 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน