หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ประกาศราคากลาง

ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนประถมศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตาบลโนนกอก ประจำปีงบประมาณ 2562
    รายละเอียดข่าว : ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนประถมศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตาบลโนนกอก ประจำปีงบประมาณ 2562
    เอกสารประกอบ : ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนประถมศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตาบลโนนกอก ประจำปีงบประมาณ 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 573245 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน