หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 เม.ย. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 39
  2 มี.ค. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 42
  3 ก.พ. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 40
  4 ม.ค. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 41
  2 ธ.ค. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 42
  2 พ.ย. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 45
  31 มี.ค. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 158
  25 ก.พ. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 160
  29 ม.ค. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 159
  29 ธ.ค. 2563    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 161

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1361190 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน