หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  13 ก.ย. 2566    รู้ทัน...ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4
  11 ก.ย. 2566    กินเห็ดอย่างปลอดภัย 16
  26 ก.ค. 2566    คำสั่งระบบสำหรับปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก 14
  26 ก.ค. 2566    ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก 12
  21 ก.ค. 2566    รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ การจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2566 14
  20 ก.ค. 2566    แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16
  7 มิ.ย. 2566    ลานกีฬา/สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก 39
  12 พ.ค. 2566    โรคพิษสุนัขบ้า อันตราย แต่ป้องกันได้ 16
  1 พ.ค. 2566    อาการโควิดสายพันธุ์ใหม่ XBB.1.16 14
  1 พ.ค. 2566    การเฝ้าระวังแลผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 10

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2059917 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน