หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 ต.ค. 2563    การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 28
  28 ส.ค. 2563    ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ส. 2563 9
  25 มิ.ย. 2563    โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท ประจำปี 2563 36
  25 มิ.ย. 2563    ขอเชิญผู้ใช้บริการจากอบต.โนนกอกกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการ 34
  20 ก.พ. 2563    ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 47
  28 ม.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นพนักงานจ้าง สังกัด อบต.โนนกอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 57
  28 ม.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงาน อบต.โนนกอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 47
  23 ม.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 40
  17 ม.ค. 2563    ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระ หมู่ที่ 6,7,8,10 - บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 40
  7 ม.ค. 2563    ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 40

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 320822 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน