โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษตริย์ ในวันแม่แห่งชาติ


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอกร่วมกับชาวบ้านบ้านสระ คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานอบต. กำนัน/ผู้ให้บ้าน ร่วจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีนายอำเภอเป็นประธานในการเปิดงาน ณ ลานอเนกประสงค์บ้านสระหมู่ที่ 7