โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการฝึกทักษะชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ


โครงการฝึกทักษะชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 17-19 กรฎาคม 2563

ณ สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น