โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


งานวันสตรีสากล


 โครงการอบรมให้ความรู้และการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลแก่กลุ่มสตรีและผู้นำชุมชน วันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก นำโดยนายศุภกรณ์ วังสระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก เป็นประธานในการจัดงาน โดยมีกลุ่มสตรี และผู้นำชุมชน ทั้ง 10 หมู่บ้านในตำบลโนนกอก เข้าร่วมร่วมกิจกรรมในครั้งนี้