โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563


กิจกรรมซ่อมแซมถนนในพื่นที่ที่ชำรุดเป็หลุมเป็นบ่อ ในเขตพื่นที่ อบต.โนนกอก 

จุดที่ 1 ทางขึ้นไปทางตีนเขาโสกเดือนห้า เขตพื่นที่บ้านสระ หมู่ที่ 10

จุดที่ 2 สี่แยกบ้านโสกเชือก หมู่ที่ 3

จุดที่ 3 เชื่อมต่อถนนลาดยางสาย 2037 บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1