โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ


วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 อบต.โนนกอก ดำเนินกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ โดยมีนายศุภกรณ์ วังสระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก ประธานในพิธีเปิดโครงการมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน การอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะจากต้นทางตามหลักการ 3rs และการบริหารจัดการกองทุนขยะ