โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายกอบต.โนนกอก นายศุภกรณ์  วังสระ ได้เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนนกอก รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง รวมทั้งให้ความรู้กับผู้ปกครองในการดูแล เสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก โรคต่าง ๆ ที่จะเกิดกับเด็กเล็ก