โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก


วันที่ 24 มิถุนายน 2565  อบต.โนนกอก ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ที่หน้าเสาธงโรงเรียนโนนกอกวิทยา และพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องยาเสพติดกับนักเรียนในหอประชุมโรงเรียนโนนกอกวิทยา และโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคลพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องยาเสพติดกับนักเรียนในหอประชุมโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล เดินรณรงค์ร่วมกับคณะครู นักเรียน วันต่อต้านยาเสพติดโลก