โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


จัดประชุมผ่าน Zoom จาก สำนักงาน กกต.จังหวัดชัยภูมิ ให้กับผู้ที่สนใจรับฟังการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกอบต.และนายก อบต.


วันที่ 8 ตุลาคม 2564 อบต.โนนกอก ได้จัดประชุมผ่านระบบ Zoom จาก สำนักงาน กกต.จังหวัดชัยภูมิ ให้กับผู้ที่สนใจรับฟังการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกอบต.และนายก อบต. ณ หอประชุม อบต.โนนกอก โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.โนนกอก เข้าร่วมรับฟังการประชุมในวันนี้ ด้วย