เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.73-007 สายบ้านสระ – กุดตาแล หมู่ที่ 6,7,8,10 ตำบลโนนกอก

0
28

ก่อสร้างถนน คสล. กุดตาแล

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here