ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง ชย.ถ.73-003 สายบ้านสระ – โนนสุขสันต์ ตำบลโนนกอก

0
24

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระ – โนนสุขสันต์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here