ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ำลำห้วยหามแห บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1

0
20

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยหามแหบ้านเมืองกลาง ม.1

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here