ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 3

0
23

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ก่อสร้างประปาหมู่บ้านโสกเชือก ม.3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here