รายงานการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโสกเชือก หมู่ที่ ๓ โดยเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง

0
74

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here