ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ อบต.โนนกอก ประจำปี 2562

0
82

ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายป้องกันและต่อต้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here