โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ปลูกไผ่/ต้นไม้อ่างเก็บน้ำภูกระแตบ้านเมืองกลาง


กิจกรรมปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้ และปลูกต้นไม้ โดยมีคณะผู้บริหาร/ สมาชิกอบต. กำนัน/ เจ้าหน้าที่อบต./ นักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองกลาง/ จิตอาสาประชาชนในหมู่บ้าน ปลูก ณ อ่างเก็บน้ำภูกระแตบ้านเมืองกลาง ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓