วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค ๑๒๙๔ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงคอมเพชรเซอร์แอร์และเติมน้ำยาแอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2563
จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สดเพื่อร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบประปา บ้านสระ หมู่ที่ 7 (หอข้างโรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการยามเฝ้ารักษาความปลอดภัยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมายามเฝ้ารักษาความปลอดภัยหอถังประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ ๙ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง