วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนบ้านสระ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อธงตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างเหมาเครื่องเสียง และตกแต่งสถานที่ โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดขบวนแห่และพร้อมเครื่องเสียง โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และบริเวณจัดงาน โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟหน้าด้านซ้าย (ไฟหน้า L) พร้อมไฟเลี้ยวด้านข้าง รถมินิบัสรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบแอร์รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน EMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กนักเรียน อายุ 3-5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง