วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการยามเฝ้ารักษาความปลอดภัยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการยามเฝ้ารักษาความปลอดภัยหอถังประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสระ ม๖,๗,๘,๑๐ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการยามเฝ้ารักษาความปลอดภัยหอถังประปา บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ ๑,๙ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการยามเฝ้ารักษาความปลอดภัยหอถังประปา ของ อบต.โนนกอก บ้านสระ หมู่ที่ ๖,๗,๘,๑๐ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาพนักงานประจำรถกู้ชีพฉุกเฉิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ นาย กิตติชัย ลีลาเมือง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาพนักงานประจำรถกู้ชีพฉุกเฉิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ นาย สท้าน โคตรภูเขียว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาพนักงานประจำรถกู้ชีพฉุกเฉิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ นาย สถาพร สุรนันท์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาพนักงานประจำรถกู้ชีพฉุกเฉิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ นาย ภากร กงชัยภูมิ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการยามเฝ้ารักษาความปลอดภัยรถขุดตักตีนตะขาบ ประจำเดือน ส.ค.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ นาย โกวิท บัวสระ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง